Nog 63 dagen

We slaan een jaartje over....

We slaan een jaartje over....

De overheid heeft i.v.m. Corona alle evenementen tot 1 september 2020 uitgesteld. 
Helaas betekent dit ook dat de Ruitenburg Run Maasdijk dit jaar niet gehouden wordt.

We slaan een jaartje over en zien jullie graag 24 juli 2021 op de 30ste editie! 

Blijf bewegen maar houdt gepaste afstand!