Nog 63 dagen

Loopt het?

Loopt het?

Het kabinet versoepelt steeds meer maatregelen. Toch blijft aandacht voor het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum te beperken. 

De Ruitenburg Run Maasdijk wordt pas in juli gelopen en dat schiet al aardig op; toch is het lastig in te schatten of er dan weer (sport)evenementen worden toegestaan.
We volgende de overheidsmaatregelen op de voet en passen steeds de organisatie en onze activiteiten op de achtergrond hier op aan.  

We gaan wel binnenkort de voorinschrijving opengooien!  Hou onze socials in de gaten!  

Tot die tijd.. blijf bewegen maar houdt gepaste afstand!