Nog 139 dagen
Bakkerij Vreugdenhil

Loopt het?

Loopt het?

Het kabinet heeft op 14 december besloten om de maatregelen stevig aan te scherpen. Om het coronavirus terug te dringen, moeten het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum beperkt worden. 

De Ruitenburg Run Maasdijk wordt pas in juli gelopen en lijkt nog ver weg; toch is het lastig in te schatten of er dan weer (sport)evenementen worden toegestaan.
We volgende de overheidsmaatregelen op de voet en passen steeds de organisatie en onze activiteiten op de achtergrond hier op aan.  

We hebben besloten onze PR activiteiten te temperen totdat er zicht is dat we enige echte "dijk van een loop" in 2021 kunnen organiseren.

Tot die tijd.. blijf bewegen maar houdt gepaste afstand!